Sağlıklı Yaşam

Allah’ın Vahiy Göndermesinin İnsanlara Ne Gibi Faydaları Olmuştur

Allah’ın Vahiy Göndermesinin İnsanlara Ne Gibi Faydaları Olmuştur? Vahiy dendiği zaman akla ilk gelen kelime ‘Peygamber’ olduğu gibi ‘Peygamber’ denildiğinde de akılda hemen vahyin canlanması bu iki kavramın birbiri ile ne kadar bütün olduğunu göstermektedir. Sözlükte kelime anlamına baktığımızda; işaret, gizli konuşma, emir gibi anlamlara gelirken Arap dilinde ‘vahiy’ kelimesi, peygamberlere gönderilen her türlü söz manasındadır. Allah (c.c) bizler için şart koştuğu emir ve yasaklar gibi hükümleri peygamberine vahyeder. Peygamberde bunu insana tebliğ etmekle mükelleftir. ‘Metlüv ve gayri metlüv’ olmak üzere iki şekilde sınıflandırılan vahiy çeşitlerinde metlüv okunan yani Kuran-ı Kerim iken, gayri metlüv okunmayan bir diğer ifade ile Kuranda yer almayan türdendir. Tabiri caizse vahiy, ancak Peygamber ile Allah arasında olan bir sırdır. Sadece vahyin geliş şekilleri ve peygamberlerin ashaba bildirmeleriyle günümüze kadar insanlar tarafından bilinmiştir.

Vahyin İnsanoğluna Gönderiliş Amacı Nedir? 

Allah (c.c) bizleri cansız varlıklardan ayıran en yegane özellik olan irade sahibi kılmasıyla doğru ile yanlışı ayırt edebilme, neye karşı yakın neye karşı uzak durulması gerektiğinin özelliğini vermiştir. Vahyin Allah (c.c) tarafından yeryüzüne gönderiliş maksadı; kullarının batıla düşmelerini engelleyip hak yola iletmek, kötü davranışları bilip onlardan sakınmak ve iyi davranışları bilip onlara yönelmek gibi birden fazla amaçla dünyaya göndermiştir.

Geçici ve aldatıcı olan dünyanın heva heveslerine kapılmadan ve gelme amacımızı unutmayarak yani hakka layığıyla kul olmaya çalışarak yaşamamız için bizlere rehber niteliğinde olan vahiyler, Allah (c.c)’un buyruklarını kullarına iletirken toplumda meydana gelen ya da gelmesi muhtemel olan problemleri gidermede etkilidir. 

Çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak; Allah (c.c)’un vahiy yoluyla bizlere iletmiş olduğu helal ve haram gibi hükümlere yönelik yaşayabileceğimiz bir yaşam biçimi ahireti kazanabilmemiş için en güzel vesiledir.

Vahiy Hangi Şekillerde Geldi? Vahyin İniş Şekilleri

Allah’ın varlığını ve yarattığı dini, vahiy aracılığıyla daha iyi bir şekilde kavrayabiliriz. Peki vahiy nasıl geldi? Vahiy, ilk olarak ‘Sadık rüyalar’ şeklinde kendini göstermiştir. ‘Kendini göstermiştir’ şeklinde ifade etmemizin nedeni hiçbir ayet ve surenin bu şekilde inmediğinden kaynaklıdır. Dolayısıla vahyin iniş biçimi değil de ‘vahye hazırlık safhası’ olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır. Vahyin iniş şeklinin devamına baktığımızda ise vahiy meleği olan Cebrail (a.s)’ın 2 defa kendi suretinde gelmesi ile başlamaktadır. İlki peygamberliğin başlangıcında ikincisi ise Miraç gecesi ‘Sidretül Münteha’da olmuştur. Öyle ki bu durum Necm Suresi 14. ayette şöyle geçmektedir: ”And olsun ki, onu bir kez daha Sidretül Müntehanın yanında görmüştür.”

Vahyin üçüncü geliş şekli ise çıngırak sesi ile olmuştur. Cebrail (a.s)’ın görünmeden böyle bir sesle vahyi getirdiği bilinmektedir. Vahyin en ağır şeklidir. Bu aşamada vahiy bazen zil çalar gibi bazen de çıngırak sesi ile Efendimize gelirmiş. Vahyin dördüncü iniş şeklinde ise kalbe koyarak gerçekleşmiştir. Peygamberimiz (SAV), uyanık iken Cebrail (a.s), Onun o mübarek kalbine ilahi vahyi koyması ile inmiştir. Son olarak ise Cebrail (a.s) vahyi insan suretine girerek getirmiştir. Rivayetlere göre daha çok Dıhye el Kelbi’nin kılığına girerek Peygamberimiz (SAV)’e vahyi iletmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu